Czesław Śpiewa — Uciećka Z Wesolego Miasteczka

Оригинальный текст песни Czesław Śpiewa — Uciećka Z Wesolego Miasteczka

Uciekła ładna babeczka
Z dość wesołego miasteczka.
Lecz jakie były powody?
Że mimo wielkiej urody
Nie, nie miała tam powodzenia.
I rzekła: cześć, do widzenia.

To chyba nie sprawa ceny
Ani wątpliwej higieny.
Z pewnością ktoś ją przestraszył,
Peta jej zgasił w kaszy
Albo ją zalał, zalał winem
Lub innym jakimś płynem.

Mógł też jej złamać paznokieć,
Wsadzić jej w oko łokieć,
Pokazać swój interes
Lub wyjąć skądś siekierę.

“Chrzanić takie miasteczko” —
Rzekła wkurzona deczko,
Zwinęła w ciup usteczka
I poszła precz z miasteczka.

Uciekła ładna babeczka
Z dość wesołego miasteczka. [x5]

Перевод Czesław Śpiewa — Uciećka Z Wesolego Miasteczka на русский язык

Убежала хорошенькая девушка

Из довольно веселого городка. 1
Но какая была причина?
Что, несмотря на необычайную красоту,
Нет, не имела там популярности.
И сказала: пока, до свиданья.

Не думаю, что это вопрос цены
Или сомнительной гигиены.
Скорее всего, кто-то ее напугал:
Окурок погасил в ее каше
Либо ее залил, залил вином
Или другой какой-то жидкостью.

Могли ей сломать ноготь,
Всадить ей в глаз локоть,
Показать свой «интерес» 2
Либо достать откуда-то топор.

«К чертям такой городок», —
Сказала, слегка расстроенная,
Поджала свои губки
И пошла прочь из городка.

Убежала хорошенькая девушка
Из довольно веселого городка. [x5]

1 — Иногда эта фраза означает парк с аттракционами и развлечениями, но здесь, вероятнее всего, должна переводиться буквально.
2 — Возможно, «интересное место» или корыстный интерес.